Akademia Inicjatyw Młodzieżowych
Więcej

Co to jest AIM?

Co to jest AIM?

Akademia Inicjatyw Młodzieżowych to stowarzyszenie pożytku publicznego, które swoje początki miało już 1996 roku lata , a oficjalnie jest zarejestrowana została w 2003 roku. AIM tworzyła grupa harcerzy, a kontynuuje tę idee już wykwalifikowana kadra instruktorów. Stowarzyszenie utrzymuje się pozyskując 1% podatku przekazany na rzecz stowarzyszenia, z darowizn przekazanych przez sponsorów, ludzi dobrej woli, darczyńców oraz przyjaciół Akademii. Kolejną rzeczą są projekty i granty mające na celu dawanie nowych możliwości i poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży, które składamy do różnych instytucji, pozyskując tym samym środki na realizację celów statutowych. Również członkowie Akademii wpłacają składki członkowskie. Wszyscy w stowarzyszeniu są wolontariuszami i pracują za darmo łącznie z zarządem.

AIM

Cele

Cele

Celem Akademii jest kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Akademii. 

AIM

Misja

Misja

Główną ideą naszego stowarzyszenia jest znajdywanie młodej, zdolnej i kreatywnej młodzieży, chętnej nieść pomoc innym, bardziej potrzebującym. To również wyrównywanie szans młodych ludzi z małych miasteczek, dając im możliwości dużych miast. 

AIM

Doświadczenie

Doświadczenie

Nasze doświadczenie zdobywamy od 1996 roku, kiedy to Akademia zaczynała się kształtować i pojawiać w środowisku lokalnym jako drużyna proobronna.

AIM

Kadra

Kadra

Zaczynaliśmy jako grupa harcerzy, chcących się szkolić i ewoluowaliśmy w wyszkolony zgrany Team instruktorów, animatorów i wychowawców. Do arsenału swoich umiejętności dokładamy kolejne szkolenia, by stawać się coraz lepszymi dla naszych podopiecznych.

JAK nas wesprzeć?

JAK nas wesprzeć?

KTO spędza z nami czas?

KTO spędza z nami czas?

GDZIE jesteśmy?

GDZIE jesteśmy?

Przejdź do góry strony